Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Competències bàsiques
 

La LOE identifica vuit competències bàsiques i les incorpora al currículum,la qual cosa planteja un conjunt de reptes i interrogants pràctics als centres i als professionals: són una cosa nova o ja formaven part de la pràctica educativa?, com les adquireixen/desenvolupen els alumnes?, com s'avalua en quin grau s'han adquirit/desenvolupat? com s'integren a les programacions?, com es vinculen a les àrees curriculars o matèries?, quines repercussions/efectes poden tenir en els centres? i, en la feina quotidiana dels mestres i professors?

Durant el curs 2008-2009 GROC col·labora amb la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d'Educació en el marc del projecte "Adquisició de les competències bàsiques a l'escola i a l'institut". L'avenç del treball es recull en textos breus que apareixen en aquesta secció.

Les CB a l'escola: de la conceptualització a la posada en pràctica. Un camí per explorar.
Article on s'analitzen alguns dels reptes que comporta la introducció de les CB al currículum escolar

Nada nuevo bajo el sol
Versió original en català de l'article periodístic en el qual es comenten els primers resultats de les proves de competències bàsiques de 6è de primària. Publicat a La Vanguardia, el 12-06-2009.

Programar per competències: elements de fonamentació (II)
Xarxa CB. Document 3. Anàlisi d'alguns dilemes pràctics que sorgeixen a l'hora de portar a la pràctica les CB als centres i d'alguns factors col.laterals que se'n desprenen.

Les CB a l'escola: elements de fonamentació
Xarxa CB. Document 2. Respostes a alguns dels interrogants que planteja el treball de les Competències Bàsiques a les escoles i instituts.

Competències, currículum i pràctica educativa
Xarxa CB. Document 1. Text inicial de treball de la Xarxa de CB en el qual s'estableixen les bases de la tasca a realitzar i es consensuen alguns interrogants als quals convé donar resposta abans de començar.

Les competències bàsiques en la programació de l'acció educativa
Presentació utilitzada en la intervenció a la Jornada de Treball "Currículum, competències i pràctica educativa" celebrada a Barcelona, el 18 de febrer de 2009.

Realitats, reptes i interrogants entorn de la LOE
Article-paraigües en el qual es presenta el tema del curs 2008-09 de la revista Guix al llarg del qual es presenten els diversos aspectes de la LOE que seran desenvolupats en les aportacions posteriors.

Las competencias básicas, un nuevo enfoque educativo
Article de Juan García en el qual argumenta que es tracta d'una nova perspectiva d'aprenentatge que pretén donar resposta als reptes i necessitats de la societat actual.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits