Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Comunicació a l'escola
 

La major part dels comportaments organitzatius són actes comunicatius: una entrevista amb un pare, el comunicat d'una sortida, la discussió en un claustre, el traspàs d'informació entre professionals... Tot és comunicació però, paradoxalment, gairebé no li atorguem atenció. Donem per suposat que tothom sap comunicar-se, que ho farà d'una manera eficaç i oportuna i, a més, que observarà les normes o convencions socials establertes. Però les coses no sempre són així. Una bona part dels conflictes presenten un component comunicatiu: un professor es queixa que no li ha arribat una convocatòria; l'equip directiu es cansa de recordar el compliment d'una norma; dos professors inicien una picabaralla verbal a l'hora d'esbarjo; als claustres gairebé ningú participa...

La comunicació és la bases de bon funcionament d'una escola; es tracta de conèixer-ne els aspectes bàsics per dur a terme accions de millora d'una manera fonamentada, tot partint d'un diagnòstic de necessitats i mancances.

Els directius i el treball col.laboratiu del professorat: dinamització de reunions.
Presentació utilitzada al seminari de formació de Cap d'Estudis de La Garrotxa en la qual es consideren el dilemes que han d'afrontar els directius en la dinamització de reunions

La comunicació als centres educatius
Text base on es consideren els fonaments de la comunicació organitzacional (procés, elements, funcions, barreres, xarxes, tipologies...) per tal de considerar-ne les possibilitats de millora a les escoles i instituts.

El/la directivo/a se comunica
Text on s'exposen alguns dilemes que es plantegen els directius en relació a la comunicació i s'aporten 35 idees o propostes per a l'acció.

Desenvolupament d'algunes idees clau sobre comunicació als centres educatius
Text on es desenvolupen les 35 idees que es presenten al text anterior.

Relacions interpersonals als centres educatius
Presentació en la qual es considera la interrelació entre alguns aspectes básics per entendre les relacions interpersonals a l'escola: motivació, treball en equip, resolució de conflictes, comunicació, acollida, etc.

Ens interessa millorar les condicions de lloc de treball?
Activitat de reflexió on es plantegen alguns correlats pràctics que es desprenen de la lectura del text La comunicació als centres educatius referida a la superació de les barreres físiques en la comunicació.

Coneguem els grups i les xarxes informals
Activitat de reflexió que es desprèn del text La comunicació als centres educatius referida al coneixement de la dimensió informal de l'organització.

En Lluís ha de conduir la reunió de pares
Activitat de reflexió que es desprèn del text La comunicació als centres educatius referida a la comunicació en públic.

No et dic res per expresar-te el que sento
Activitat de reflexió que es desprèn del text La comunicació als centres educatius referida al fet comunicatiu.

Sant Jordi al CEIP de la Vall de Picamoixons
Activitat de reflexió que es desprèn del text La comunicació als centres educatius referida al significat (interpretació) que atorguem la comunicació.

Tothom ho sap i ningú sap d'on ha sortit
Activitat de reflexió que es desprèn del text La comunicació als centres educatius referida a la difusió de rumors a les organitzacions.

Ús dels recursos expressius no verbals
Activitat de reflexió que es desprèn del text La comunicació als centres educatius referida a la comunicació no verbal.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits