Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Formació de directius escolars
 

La feina i les preocupacions dels directius han estat objecte permanent de la nostra atenció. Aquesta dedicació ens ha portat a participar en accions de formació, a efectuar aportacions referides a la formació dels directius i, també, a dissenyar models formatius. Els documents que s'aporten poden organitzar-se en quatre grans àmbits: a) consideracions referides a la formació dels directius; b) dissenys formatius adequats a diverses situacions: màster universitari, curs de formació inicial de 60 h., mòdul formatiu de 15 h. o bé cursos monogràfics, i c) decàleg, a tall de cloenda, utilitzem a la fi dels cursos de formació.

Diploma de Postgrau de Direcció de Centres i Serveis Educatius
Curs de 30 crèdits ECTC que ofereix la Fundació Innovació i Formació de la Universitat de Girona, adreçat directius, càrrecs de coordinació i docents interessats per l'exercici directiu.

Fonamentació i disseny del Postgrau en Direcció de Centres i Serveis Educatius
Document en el qual s'exposen les motivacions que es troben a l'origen del Postgrau i els fonaments que orienten el disseny i el desplegament de la proposta formativa i les característiques del curs.

LAPICEROS: un modelo de formación de directivos escolares
Article en el qual s'efectuen algunes consideracions generals entorn de la formació de directius escolars, es fa una proposta d'articulació dels continguts formatius que s'hi han de tractar i es presenta un model de formació sorgit del treball del col.lectiu GROC Publicat a Organización y Gestión Educativa, núm 2-2011.

La formación de equipos directivos en Catalunya
Text realitzant juntament amb J. Pèlach on s'analitzen diversos aspectes (necessitat, modalitats, continguts, durada...) a tenir en compte en la formació de directius escolars.

La dimensión personal en la formación de directivos escolares
Text breu on s'argumenta la conveniència d'ultrapassar les dimensions tècnica i relacional en la formació de directius per tal de considerar-ne els aspectes personals: concepcions, motivacions, emocions, etc. Constitueix l'origen del treball actual sobre competències directives.

Màster en "Direcció de centres i serveis educatius, socials i culturals"
Proposta de disseny formatiu d'un màster específic de direcció de centres i serveis educatius, socials i culturals presentat a la Universitat de Girona que, finalment, no s'ha dut a la pràctica.

Curs de formació inicial per a l'accés a la direcció escolar
Disseny d'un curs de 60 h. de formació inicial per a la direcció escolar que es dugué a terme a la Universitat de Girona, per encàrrec del Departament d'Ensenyament, entre 1998 i 2000.

La funció directiva. Programa d'un mòdul formatiu de 15 h
Disseny d'un mòdul de formació de 15 h. que correspon a la formació inicial per a l'exercici de la direcció escolar.

Demà comença tot. Algunes idees finals per a futurs directors/es
Decàleg final a l'entorn del qual s'articula la darrera sessió dels cursos de formació inicial per a l'accés a la funció directiva.

La imatge de centre. Disseny curs formació 20 h
Proposta de disseny d'un curs de formació de directius en exercici de 20 h. de durada.

Afrontament de crítiques i situacions d'hostilitat. Disseny curs formació de 15 h
Disseny que correspon a un curs de formació de directius en exercici de 15 h. de durada.

Vers un pràcticum d'organització i gestió de centres educatius
Text on s'argumenta la conveniència de dur a terme pràcticums d'organització i gestió de centres educatius, se n'exposen els trets característics i es relata una experiència duta a terme.

El qué, cómo y con qué de la formación inicial para la dirección
Text de la profesora Marisa Fernández, de la Universitat de Huelva, en el qual es presenten els diversos factors que delimiten el model de formació inicial per a la direcció a Andalusia.

La formación de los directivos en ejercicio
Text del professor José Luis Bernal (Universitat de Saragossa) on s'exposen els resultats de diversos estudis sobre la formació permanent per a la direcció escolar, la qual, en termes generals és caracteritzada com a "fragmentada, legalista y sense referències al context de cada centre".

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits