Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Gestió d'aula
 

Els docents entren a l'aula tenint clar allò que pensen fer i la manera com ho faran: els continguts, les activitats, els materials, el timing, l'agrupament dels alumnes... Ara bé, perquè tot això esdevingui realitat és necessari que hi hagi el clima de treball adequat. La creació (i, també, la modificació i la millora) de clima de treball a l'aula constitueix una competència docent bàsica que transcendeix els continguts curriculars.

La construcció de clima d'aula esdevé un factor fonamental en l'aprenentatge dels alumnes i en la satisfacció professional dels docents que, paradoxalment, constitueix un saber ocult, que cada docent es guarda en una mena de "caixa negra". De 1999 al 2003 vam analitzar els diversos factors que incideixen en la gestió d'aula tot partint de testimonis de docents en exercici, el qual ha donat lloc a múltiples activitats de formació permanent. El 2008 hem reprès la recerca.

Ser profesor de secundaria hoy
Anàlisi dels diversos factors a considerar (primeres impressions, relacions interpersonals, normes d'aula, gestió de l'espai i el temps, habilitats de control i vigilància...) en la creació de clima d'aula.

Teaching English in today's high schools. I try to teach them... but they learn little. What can I do? Some answers to English teachers' identity crises"
Versió anglesa del text anterior Humanising Language Teaching, 6, www.hltmag.co.uk/nov03 (2003).

Organizar la diversidad ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Text de fonamentació que correspon a una sessió en la qual s'intenta copsar l'opinió dels assistents entorn d'algunes qüestions polèmiques derivades de l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

La Gestió de l'Aula a Primària
Presentació extreta d'una activitat de formació permanent del professorat.

Les normes d'aula a l'ESO
Text on es fa un recull i una classificació de les normes d'aula (de moviment, de parlar, d'inici de la sessió...); s'analitzen procediments per a establir-les; es consideren diverses possibilitats de treballar-les amb els alumnes i, sobretot, es plantegen els dilemes inherents a l'actuació en situacions de vulneració.

Atención a la diversidad y organización escolar: propuestas y líneas de actuación. La experiencia del IES Narcis Xifra
Recull de les actuacions que duu a terme un IES per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

Mejora de la gestión del aula. El paso a la acción
Presentació on s'analitzen diversos factors a considerar davant el repte de millorar la competència professional per a gestió eficaç de l'aula.

¿Qué me motiva a mejorar?
Anàlisi de les expectatives, recompenses i valor associats a la millora de la competència de gestió d'aula.

Dónde están mis galletas
Adaptació de la història Qui s'ha endut el meu formatge? a la transformació de la professió docent aplicable a acciones de formació permanent del professorat.

Formación del profesorado orientada al desarrollo de competencias para el afrontamiento de situaciones críticas en el aula de Enseñanza Secundaria
Comunicació a Congrés de Formació del Professorat. Cuenca 2000.

Habilitats comunicatives i gestió de l'aula
Presentació extreta d'una activitat de formació permanent del professorat.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits