Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Tasques dels directius escolars
 

Les tasques que realitzen els directius escolars són específiques; no tenen gairebé res a veure amb la docència. Per dissenyar i desenvolupar accions de formació i perfeccionament de directius cal partir d'un coneixement aprofundit de la feina que duen a terme. En primer lloc, descrivint les característiques generals de la feina dels directius escolar; a continuació, establint els grans àmbtis d'actuació i, finalment, aprofundint en l'anàlisi de les tasques i les dificultats que es presenten en cadascun dels àmbits establerts.

Per a què serveixen els directors escolars?
Caracterització de l'activitat dels directors escolars que parteix de la percepció de les tasques que duen a terme basat en 1145 respostes procedents de diversos estaments de la Comunitat Educativa (docents, pares, membres de l'equip directiu, PAS, alumnes...).

Àmbits d'actuació dels directius escolars
Ordenació de l'actuació del directors escolars en 8 grans àmbits que se subdivideixen en 32 subàmbits.

Full de valoració dels àmbits d'actuació dels directius
Instrument d'autoreflexió sobre la pròpia actuació com a directiu en base a la importància, el temps de dedicació, la dificultat i el grau de formació per al desenvolupament de les diverses funcions directives.

Característiques generals del treball dels directius escolars
Text on s'estableixen algunes característiques generals de l'actuació dels directius escolars que sembla convenient que coneguin els directius novells en iniciar-se en el càrrec.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits