Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Competències directives
 

L'enfocament del desenvolupament professional dels directius escolar des d'una perspectiva competencial implica permetin la identificació del perfil competencial, l'eleaboració d'un instrument d'autoavaluació i finalment, el disseny i desenvolupament de recursos i materials.

El treball de fonamentació que permet efectuar una primera aproximació al perfil competencial s'ha dut a terme simultàniament al disseny i l'experimentació d'accions d'adquisició i millora d'algunes competències comunicatives: l'afrontament de situacions d'hostilitat i atacs verbals (d'un alumne, d'un company de claustre, d'un pare/mare, etc.) i la formulació de crítiques. Es tracta de situacions quotidianes que el directiu ha d'afrontar i, a més, sap que la manera com intervingui tindrà una notable incidència en el desenllaç, en el clima de centre i en l'afermament del seu lideratge. El dilema és què fer?, què dir?, com actuar?, amb quina intenció? Es tracta de sentir-se competent.

Desenvolupament de competències comunicatives a la direcció escolar. Emetre crítiques.
Presentació que corresponen a una sessió de formació amb equips directius desenvolupada en el CPR de Sevilla, orientada al desenvolupament de competències comunicatives.

Competencias para el ejercicio de la dirección escolar
Document inicial on s'estableixen les bases d'un model de desenvolupament professional dels directius escolars basat en competències, s'analitzen diverses classificacions i s'efectua una proposta de perfil competencial.

Competencias para el ejercicio de la dirección escolar. Presentació
Presentació que correspon al text anterior.

Hacia la delimitación del perfil competencial de los directivos escolares. Primeros resultados
Resultats de la validació inicial del perfil competencial proposat que es deriven de l'aplicació a experts i a pràctics.

Competencias profesionales de los directivos escolares. Identificación y desarrollo
Delimitació del projecte d'identificació i desenvolupament de competències professionals dels directius escolars. Ponència al X Congr&eactue;s Interuniversitari d'Organització d'Institucions Educatives, Barcelona, 08.

Afrontamiento de situaciones de hostilidad y desempeño de la función directiva
Relat dels aspectes que guien el disseny i el desenvolupament d'una activitat de formació permanent dirigida a la millora de la competència professional per a l'afrontament d'aquest tipus de situacions.Publicat a la revista XXI Revista de Educación, núm 8, pp. 35-49.

Els directius i l'afrontament de les crítiques
Document de treball dirigit als directius en exercici on s'analitzen els reptes professionals inherents a l'afrontament de les crítiques i situacions d'hostilitat i s'aporten idees per a la millora.

Desarrollo de competencias comunicativas en directivos escolares
Presentació que correspon a una activitat de formació permanent de directius.

Competencias directivas para efectuar críticas y plantear retos de mejora
Presentació que correspon a una activitat de formació permanent de directius.

Competencias para el afrontamiento de situaciones de hostilidad y ataques verbales
Presentació que correspon a una activitat de formació permanent de directius.

Aprender a decir NO
Proposta de treball dirigida a directius en exercici a partir del mètode de l'incident crític.

Afrontar crítiques situacions d'hostilitat i atacs verbals
Disseny d'un curs de formació permanent de directius dirigit al desenvolupament d'aquesta competència directiva.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits