Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Articles i textos breus
 

Recull d'articles i textos breus, de temàtiques diverses, elaborats en els darrers temps.

Dialogar amb hom mateix ajuda a avançar
Text on es planteja la conveniència de reservar-se espais per a la conversa interior com a element regulador de la pròpia activitat i es donen algunes idees pràctiques per a al pas a l'acció.

Perfils professionals emergents a l'escola
Article on s'efectua una visió panoràmica dels nous perfils professionals que han accedit a les escoles i instituts i es consideren algunes repercussions o dilemes organitzatius a tenir en compte.

Tens un e-mail. Sobre l'ús i l'abús del correu electrònic a la feina
El correu electrònic s'ha instal·lat a la vida quotidiana dels docents i els empleats públics fins arribar a un punt que pot generar dependència. Al text s'analitzen els problemes que poden derivar-se'n i es donen algunes idees per fer-ne un bon ús.

Donar una resposta negativa, un tràngol
Els docents i directius sovint han d'assenyalar errades o donar respostes negatives a les demandes que els arriben. Alguns ho fan amb naturalitat i seguretat; per a d'altres, és un tràngol. Al text s'assenyalen alguns aspectes a considerar en la millora de la competència professional per dir que no.

Realitats, reptes i interrogants entorn de la LOE
Article-paraigües en el qual es presenta el tema del curs 2008-09 de la revista Guix al llarg del qual s'analitzen els diversos aspectes de la LOE que seran desenvolupats en aportacions posteriors.

¿Quién es quién ante el reto de la equidad? Una invitación a quitarse la careta
S'argumenta la necessitat d'avançar vers cotes de major equitat en l'escolarització dels nois i noies, s'assenyala el protagonisme que han d'assumir-hi els diversos actors i es plantegen algunes mancances i dificultats en l'avenç cap a la fita desitjada.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits