Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Conflictes als centres educatius
 

El conflicte és un element inherent a les organitzacions. N'hi ha de moltes menes; els que més preocupen als centres educatius són els interns, aquells que es dirimeixen en el si del claustre de professors. Els principals conflictes interns s'originen per l'accés als recursos (dos mestres que volen la mateixa tutoria, el repartiment de les hores de suport entre els cicles o les àrees, els horaris...), per l'accés als càrrecs (coordinadors de cicle, cap de seminari...) i, també, en la delimitació dels compromisos laborals (reduccions horàries, hores de permanència, acompanyament de sortides, justificació d'absències, etc.).

Estratègies de resolució de conflictes organitzatius en escoles i instituts
Al text s'analitzen les diverses conductes (evitació, confrontació i negociació) davant del conflicte, tot assenyalant els avantatges i els inconvenients de cadascuna. Des d'un punt de vista teòric, s'afirma que la millor actitud és la negociació. Ara bé, en la pràctica s'utilitzen totes tres; d'una manera combinada, en funció de les circumstàncies que concorren en cada cas.

Intervención de los directivos en la resolución de conflictos organizativos
Versió en castellà del text anterior al qual s'hi afegeix un apartat final en el qual es considera l'actuació dels directius i es tenen en compte les implicacions en els programes de formació.

Anàlisi i afrontament de conflictes al transport i al menjador escolar
Presentació que correspon a una sessió de treball amb acompanyants del transport escolar i monitors de menjador de la comarca de l'Alt Empordà en la qual es donen pautes per a la intervenció davant situacions d'hostilitat que se'ls poden presentar en la realització de la seva feina.

En Lluís Falgàs i les colònies del seu fill
Material de formació permanent orientat a l'anàlisi dels diversos factors a tenir en compte en la intervenció davant dels conflictes organitzatius.

El conflicto en el centro escolar. Abordaje y transformación
Presentació extreta d'una activitat de formació de directius centrada en el reconeixement i l'abordatge dels conflcites organitzatius.

La conflictivitat a les escoles i instituts
Esquema de la sessió de treball utilitzat en el postgrau d'Intervenció amb infants i adolescents en situació de risc social. ICE de la UAB.

Actuación ante el conflicto organizativo en los centros educativos
Recursos i materials extrets d'una activitat de formació de directius.

¿Qué hago ante el conflicto?
Text de fonamentació on es planteja l'actuació dels directius davant el conflicte organitzatiu.

¿Qué hago ante el conflicto? Presentación
Presentació que correspon a l'activitat anterior.

Els directius davant del conflicte. Resultats
Resultats d'un estudi exploratori de les percepcions de 50 directius escolars de primària referides a la intervenció davant els conflictes.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits