Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Assessorament a centres
 

L'assessorament a càrrec d'una persona externa és la modalitat de formació permanent que pot tenir una major incidència en la millora. Són diverses les raons que avalen aquesta afirmació: a) parteix d'una demanda del centre; b) hi participa tota o la major part del claustre, c) es realitza en el context, tot partint de necessitats i situacions quotidianes, d) possibilita l'intercanvi de parers i de pràctiques entre els assistents... Ara bé, això no significa que, necessàriament, se'n derivin els resultats esperats. Són diverses les qüestions que cal tenir en compte (origen de la demanda, negociació i establiment del pla de treball, actitud dels assistents, lideratge intern, dinamització de les sessions de treball) per fer-ne un bon ús. Per altra banda, cal considerar les competències professionals dels assessors: empatia, gestió de grups, comunicació... tot adequant-los a cada situació.

L'assessorament a centres escolars
Text de fonamentació on es conceptualitza la modalitat formativa, se n'estableixen tipologies, es determina el procés a seguir i el paper de l'assessor.

Dimensió organitzativa de l'assessorament
Text breu on es consideren les peculiaritat de l'assessorament dirigit al desenvolupament organitzatiu d'un centre educatiu.

Fundamentos del asesoramiento a centros
Guió d'una sessió de treball amb assessors de formació de CEPs.

El papel de los asesores en la dinamización de los centros para la innovación y la mejora
Presentació extreta d'una sessió de treball amb assessors.

Establiment de criteris d'ús de l'horari de lliure disposició al CEIP Guilleries
Exemple d'Informe final que resulta de l'assessorament orientat al Desenvolupament Organitzatiu del CEIP Guilleries. Sant Hilari Sacalm.

Assessorament organitzatiu per a l'elaboració del Projecte Educatiu de Centre del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
Exemple de document de concreció d'un assessorament orientat al desenvolupament organitzatiu.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits