Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Aprendre a aprendre
 

La introducció de l'aprendre a aprendre com una de les vuit CB porta a posar l'atenció en el procés intern que segueixen els alumnes per aprendre. Es tracta d'ajudar-los a ser conscients de la manera com aprenen, a conèixer tècniques, a adquirir estratègies, a valorar l'esforç que requereix, a adoptar l'actitud adequada... per tal de siguin capaços d'afrontar nous aprenentatges d'una manera autònoma.

Al treball realitzat amb la Xarxa Cb del Departament d'Educació durant el curs 2009-10 hem procurat concretar els aspectes a considerar en el desenvolupament d'aquesta competència (s'estableix l'existència de set components) alhora que es plantegen algunes qüestions a tenir en compte en el treball a l'aula.

Aprendre a aprendre: de la idea a l'aula
Text que recull del treball amb la Xarxa Cb, el qual fou presentat a la Jornada "Competències, aprenentatges i avaluació", el 17 de febrer de 2010.

Aprendre a aprendre a l'escola
Presentació on es consideren els aspectes a tenir en compte en el desenvolupament de la CB d'aprendre a aprendre a l'escolarització obligatòria.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits