Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Lideratge de processos de millora
 

Els centres educatius, bé sigui estimulats per una convocatòria pública o bé per iniciativa pròpia, es proposen dur a terme projectes de millora de diversa índole: la millora de la convivència, la integració escolar, la incorporació de les TIC al currículum... Es tracta de projectes de canvi d'una notable complexitat, tant en la planificació com en la implementació, que requereixen la participació d'un nombre considerable de docents i altres professionals... En la seva posada en marxa hi tenen un paper especialment rellevant les persones que estiren el carro. Els donem diversos noms: coordinadors, equips de millora, dinamitzadors, directius... Amb independència de l'etiqueta, allò que resulta clau per l'èxit de l'empresa és la seva capacitat per influir en la conducta dels altres, és a dir, el lideratge.

La introducció d'innovacions als centres educatius
Presentació en la qual es planteja la necessitat d'una reflexió prèvia a la introducció d'innovacions metodològiques en la qual es tinguin en compte la disposició de les persones i de l'organització

El lideratge del canvi als centres educatius
S'analitzen les característiques del canvi, se'n consideren les diverses fases, s'assenyalen els trets distintius, s'avancen algunes de les possibles dificultats a afrontar i, finalment, es consideren els rols que han d'exercir els responsables de tirar-lo endavant.

Lideratge
Presentació que correspon a una activitat de formació de directius escolar en la qual es defineix el lideratge, se'n consideren les fonts, se n'estableixen les dimensions, es presenten diverses tipologies i, finalment, es considera què poden fer els directius per adquirir-lo o incrementar-lo.

La dinamització d'innovacions i la millora en educació
Presentació on es consideren diversos aspectes teòrico-pràctics que cal tenir en compte en el disseny i implementació de projectes de millora.

Direcció: entre el poder i l'autoritat
Text breu on s'estableixen diferències entre ambdós conceptes, es consideren les diverses fonts de poder i es fan algunes consideracions sobre l'exercici del lideratge en els centres educatius.

Influència social, poder i l'autoritat
Presentació adequada a l'exposició del text anterior utilitzada en accions de formació de directius.

Percepcions dels directius referides al lideratge de projectes de millora als IES
Breu investigació en la qual es consideren les percepcions dels directius referides a les possibilitats de tirar endavant iniciatives de millora als centres de secundària.

De la innovació al creixement institucional
Article publicat a Escola catalana, núm 430, pp. 33-36 on es posa èmfasi en la necessitat de vertebrar els projectes d'innovació al conjunt de l'organització.

Algunes idees sobre el canvi en educació
Reguitzell de frases que inciten a la reflexió, utilitzades en activitats de formació.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits