Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Respira calma, l'escola
 

El document planteja una reflexió sobre les escoles i els instituts en els temps actuals, tot partint de la hipòtesi que l'aprenentatge dels nois i noies necessita un ambient de calma i de tranquil·litat al qual s'hi ha de contribuir des del conjunt del Sistema Educatiu. S'analitzen alguns aspectes que tenen una incidència directa en el funcionament dels centres i se'n fan algunes valoracions que, més enllà que puguin desvetllar polèmica, procuren descriure la realitat educativa i apuntar possibles línies d'actuació.

Els aspectes que s'hi tracten s'agrupen en set blocs: a) la convivència, b) la pèrdua d'identitat de l'escola, c) l'Administracó Educativa, d) els centres, e) la direcció, f) la formació inicial i permanent dels docents i g) la contribució de la recerca a la millora escolar.

L'escola respira calma. Conferència
Text de la conferència pronunciada a la XIX Jornada de Reflexió del Consell Escolar de Catalunya que tingué lloc a l'IES Lacetània de Manresa, el dia 12 d'abril de 2008.

L'escola respira calma. Presentació
Transparències que corresponen al text anterior.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits