Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Convivència escolar
 

La millora de la convivència als centres educatius constitueix un repte compartit pel conjunt de l'organització, en el qual ha de participar-hi el professorat, l'alumnat, les famílies i la resta d'agents socials. La clau del progrés resideix en la implicació i la unitat d'actuació del col·lectiu i en la planificació i posada en pràctica d'actuacions coordinades icomplementàries des dels diversos àmbits d'intervenció. Com més gran sigui el nombre de professionals implicats, com més homogenis siguin els criteris d'intervenció, major possibilitat d'aconseguir els resultats esperats. Inversament, quan l'actitud majoritària és el desencant o la indiferència, quan els criteris d'actuació no són clars o s'apliquen de manera erràtica, de poca cosa serveix el treball esforçat d'un nucli reduït.

La realidad es muy testaruda. Aprendizajes derivados del análisis del diseño y la puesta en práctica de experiencias de mejora de la convivencia en escuelas e institutos.
Ponència al III Congrés Internacional de Convivència Escolar celebrat a Almeria el maig de 2013 en la qual s'analitzen alguns aspectes a tenir en compte en la implementació d'accions de millora de la convivència.

El/la psicopedagog/a i la millora de la convivència als centres educatius.
Conferència a la Universitat Oberta de Catalunya, 6 març 2010

La millora de la convivència a secundària
Informe final de la recerca realitzada a 88 Instituts d'Educació Secundària de Catalunya en la qual s'identifiquen les principals dificultats de convivència, s'efectua un recull de bones pràctiques i s'analitzen els processos de millora.
Informe final. Versió Integra         Conclusions          Presentació          Breu ressenya

Se hace camino al andar
Sistematització d'experiències de millora de la convivència escolar. Ponència al Sympòsium núm. 17 del II Congrès Internacional de Convivència Escolar que se celebrarà a la Universitat d'Almeria, del 16 al 19 de març de 2010.

La millora de la convivència escolar. Què poden fer-hi els equips directius?
Text on s'hi exposen els reptes que depara la millora de la convivència, el paper que ha de jugar-hi el conjunt del centre i algunes possibles actuacions a dur a terme per part dels directius.

El Pla de Convivència. Del reconeixement legal a la posada en pràctica
Es plantegen idees i pautes d'acció per a l'elaboració i el desplegament de plans de millora de la convivència, s'adverteix dels riscos de burocratització i s'aporten possibles respostes.

Hacia un enfoque integral de la mejora de la convivencia en los centros educativos
Ponència al VX Simposi del I Congrés Internacional sobre violència escolar Almeria 07 on s'argumenta la necessitat de posar èmfasi a la dimensió organitzativa de la millora de la convivència

Jornades de Convivència
Els anys 2006 i 2008 el col·lectiu GROC ha organitzat una Jornada en la qual aporta el treball realitzat al grup i s'intercanvien experiències de centres.

Línia de recerca sobre convivència escolar
Detall de les actuacions de recerca i formació permanent del professorat realitzades per Bitàcola-GROC.

Hacia una mejora de la convivencia y la disciplina en los centros educativos
Conferencia sobre la millora de la convivència escolar dirigida a equips directius.

El acoso escolar. Revisión, análisis y contraste de algunas investigaciones
Revisió dels resultats de les principals investigacions referides al bullying.

Bullying: una aproximació
Text on s'analitza l'assetjament escolar i es recullen propostes de millora.

La convivència a la LOE
Presentació on s'analitza el tractament que es fa de la convivència a la LOE.

Pla de Convivència. Del reconeixement legal a la posada en pràctica
Presentació que correspon a la II Jornada GROC de Convivència Escolar. Girona 2008.

El Pla de Convivència
Presentació on es repassa el procés a seguir en l'elaboració i posada en marxa del PdC en allò que fa referència a la sensibilització de les persones i a l'elaboració del document de planificació.

Convivència. Tot allò que hom vol saber i no gosa preguntar
Presentació que correspon a la Conferència Inaugural del PFZ 08-09 al CRP del Montsià.

La mejora de la convivencia y el afrontamiento de la conflictividad en los centros educativos
Presentació que correspon a una sessió de formació amb equips directius d'IES.

La millora de la convivència escolar. Quatre idees bàsiques sobre els plans de convivència
Article a Fórum, Revista d'Organització i Gestió Educativa, núm. 15, pp. 17-19.

La regulación de la convivencia en un IES
Comunicació al Congrés Internacional "Educación frente a la agresividad" Huelva, 2000.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits