Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Acollida dels professionals
 

El nombre de professionals que s'incorporen de bell nou als centres educatius ha experimentat un augment notable en els darrers anys, tant pel que fa als docents com a d'altres perfils: assessors, vetlladors, auxiliars, monitors, etc.

Cal que els centres es dotin de mecanismes d'acolliment, sistemàtics i coneguts per tothom, per tal d'afavorir el seu acoblament a l'organització (vetllar pel bon funcionament del centre) i, també, per ajudar-los a superar les inseguretats i les dificultats inherents al procés de socialització.

La acogida al profesorado de nueva incorporación
Ed. Graó, Barcelona, 2009.

L'acollida als professionals de nova incorporació
Caixa d'Eines, núm 6, pp. 36-53. Síntesi on es consideren els diversos aspectes a tenir en compte en l'acollida al nou professorat i en la seva posada en pràctica.

Benvingut! Benvinguda! L'acolliment dels professionals de nova incorporació a les escoles
Forum. Revista d'Organització i Gestió Educativa. Núm. 16, pp.4-10.

Perfils professionals emergents a l'escola. Una mirada organitzativa
Article on s'efectua una visió panoràmica dels nous perfils professionals que han accedit a les escoles i instituts i se'n consideren algunes repercussions o dilemes organitzatius a tenir en compte.

L'acolliment al professorat: com ho veuen i com ho viuen els protagonistes
Guix, 348, pp. 77-81.

Fer confluir mirades. L'acollida als nous professionals
Presentació d'una activitat de formació on es consideren els aspectes relacionals de l'acollida.

Com viuen l'acollida els professionals de nova incorporació
Presentació a les IX Jornades 0-12.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits