Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Transició Primària-Secundària
 

El pas de primària a secundària habitualment es planteja des de la perspectiva dels alumnes: es tracta d'ajudar-los a superar la transició entre etapes que, a més, sol coincidir amb el canvi de centre. L'avenç en aquest objectiu implica tenir en compte moltes altres qüestions: la relació entre centres de primària i secundària, l'establiment de criteris de coordinació curricular i tutorial, la necessitat de dotar-se d'una organització que ho afavoreixi, les relacions de cooperació o competitivitat entre centres, la distribució de la població entre els diversos centres, el perfil professional dels tutors de 6è de primària i de 1er de ESO, el lideratge del procés, la necessitat d'establir espais de trobada i d'intercanvi entre el professorat, el seminaris de coordinació primària-secundària en allò que fa referència a la seva identitat i al seu funcionament...

En definitiva, es tracta de prendre consciència que el ventall de factors que s'amaga darrera l'etiqueta "transició primària-secundària" supera amb escreix l'expressió "traspàs d'informació". Formar-nos una imatge global d'una realitat complexa permet plantejar-se accions de millora dels aspectes que es considerin més necessaris o pertinents a cada context, tenint ben present que tots ells es trobem interrelacionats.

Transició Primària-Secundària
Presentació que correspon a una sessió de treball amb els membres del Seminari de Coordinació Primària-Secundària de Badalona.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits