Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Clima escolar
 

Quan em demanen que resumeixi en poques paraules què es pot fer per millorar un centre, responc: "procurar que hi hagi un bon ambient". El progrés dels centres educatius i l'acompliment de la funció social que se'ls encomana demanen que hi hagi un clima de relació cordial entre el professorat, el personal de serveis, l'alumnat, les famílies i la resta d'agents educatius.

El clima de centre és un intangible que té una notable incidència en la satisfacció dels professionals i els usuaris, en el resultats educatius i, en definitiva, en el progrés de l'organització. Perquè hi hagi un bon clima no és suficient que hi hagi relacions fluïdes. També s'ha de posar atenció a la feina, als resultats, a la dinàmica de funcionament. Es tracta d'equilibrar ambdues dimensions.

El clima escolar. Dimensions i factors
Presentació que correspon a una activitat de formació en la qual s'efectua una caracterització del clima de centre; es presenten diversos instruments per fer-ne un diagnòstic; s'analitzen els factors a considerar i, finalment, es plantegen algunes idees a tenir en compte en la millora, dirigides als directius i al professorat.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits