Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Organització centres educatius
 

L'organització escolar és la disciplina científica que s'ocupa de la descripció, l'anàlisi i la investigació referida a aspectes d'organització i funcionament dels centres educatius. Les aportacions que s'apleguen en aquest apartat responen a un enfocament organitzatiu global: es considera el centre com a organització, se n'estableixen els trets distintius, es tracta la relació entre organització i direcció i s'aporta un cas pràctic que il.lustra, d'una manera tangible, les diverses fases d'un procés que abraça des de la planificació fins la innovació. També es consideren alguns aspectes específic (cultura organitzativa) o l'anàlisi organitzativa d'un àmbit d'acció socioeducativa (centres de tercera edat).

Jornada escolar: partida? o continuada? Tot procurant aclarir la confusió
Presentació que correspon a una sessió amb famílies i mestres en la qual s'analitzen els principals factors a considerar en la presa de decisió davant les diverses modalitats de jornada escolar.

L'escola i l'institut: com ens organitzem?
Presentació en la qual es consideren alguns aspectes a tenir en compte en l'organització de les escoles i instituts: s'apunten alguns aspectes controvertits i es convida a reflexionar-hi.

La cultura de l'organització
Text breu on es caracteritza la cultura organitzativa i es plantegen aspectes a considerar en l'anàlisi dels trets culturals d'un centre educatiu.

Organización y dirección: conceptualización y relaciones entre ambos términos
Text de fonamentació on s'analitzen i s'estableixen relacions entre ambdós conceptes.

Instituciones de la Tercera Edad
Text on es planteja un panorama general de les institucions que duen a terme acciones socioeducatives dirigides a persones grans. S'exposen alguns programes en curs i, a la part final del text, es plantegen algunes propostes de treball i reflexió.

La lectura al CEIP Contrabaix
Descripció que il.lustra el procés de disseny, planificació, execució, revisió i innovació del currículum tot resseguint un cas pràctic.

El centro educativo como organización
Text de fonamentació en el qual es consideren els trets característics de les organitzacions socials, se n'estableixen diverses tipologies i es consideren, d'una manera específica, les que tenen com a finalitat principal l'educació de les persones, és a dir, els centres educatius.

El centro educativo: tipologías y características distintivas
Després d'haver considerat les diverses tipologies de centres educatius s'efectua una anàlisi dels principals trets distintius del seu funcionament organitzatiu.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits