Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Agenda GROC
 

Agenda GROC és un calendari que mostra les activitats (seminaris, cursos, conferències, sessions de treball) en les quals participa GROC.

Agenda GROC ofereix

Informació breu,concisa i directa de l'activitat del grup.

Calendari d'activitats de GROC amb la major antelació possible.

Presentació o descripció prèvia de cada activitat.

Fitxa amb les dades bàsiques de l'activitat.

Calendari de trobades mensuals de GROC: dilluns, de 18 a 21h, al CRP del Gironès.

Memòria general d'activitats agrupades per mesos.

Simbologia de colors

GrocTrobada mensual de GROC
BlauSessió de treball. Formació permanent
VerdCurs - Assessorament
VermellConferència - Ponència
VioletaInvestigació
RosaDiversos

Com funciona?
Agenda GROC reflexa l'activitat de GROC des del setembre del 2007.
Trobaràs una fitxa per a cada activitat. Els cursos o assessoraments de diversos dies de durada s'assenyalen a una única fitxa.

Existeixen dues vies d'accés (català i espanyol) a un únic arxiu de dades. Els mesos i els diversos apartats de la fitxa apareixen en català. La informació específica (títol, contingut, ...) apareix en l'idioma que s'utilitzarà a l'activitat.

L'agenda s'actualitza periòdicament. Això permet conèixer amb la major antelació possible les activitats en les que participa GROC, tot oferint-ne una breu informació descriptiva.

Avís programadors de formació
Agenda GROC facilita la tasca dels programadors d'activitats de formació atès que a) contribueix a la concreció dels aspectes a tenir en compte a cada activitat; b) n'afavoreix la difusió i c) permet conèixer a l'avançada els continguts que s'hi tractaran.

Us demanem que ens faciliteu informació detallada (tant del contingut com dels aspectes organitzatius) de cada activitat amb la major anticipació possible.
Utilitzeu el formulari Proposta d'activitat de formació.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits