Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Investigació educativa
 

La realització de recerques educatives requereix comptar amb recursos econòmics i humans. La forma habitual d'accedir-hi és mitjançant convocatòries públiques (projectes competitius) o mitjançant la signatura de convenis de cooperació científica.
Heus ací els que hem dut a terme o es troben en procés de realització

Llistat de projectes de recerca (1995-2010)

L'avenç i la consolidació de la recerca educativa a la Universitat de Girona fou objecte d'un estudi derivat d'un encàrrec del Vice-rectorat de Recerca de la UdG que comptà amb el suport dels departaments Pedagogía, Psicología i Didàctiques Específiques) en el qual s'analitza la situació existent i s'efectuen propostes de futur que, finalment, quallaren en l'actual Institut de Recerca Educativa.

La recerca educativa a la Universitat de Girona. Proposta de futur
Proposta de futur adreçada a la millora de la recerca educativa a la Universitat de Girona. Informe final. Versió íntegra.

La recerca educativa a la Universitat de Girona. Presentació
Presentació en Power Point de la proposta anterior.

Protocol per a la realització d'entrevistes amb entitats socials

Protocol per a la realització d'entrevistes a experts

Protocol per a la realització dels Grups de Discussió amb investigadors

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits