Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Formació permanent
 

La formació permanent és la via natural de transferència del coneixement generat arran de l'activitat de recerca que duem a terme. Darrera l'etiqueta activitat de formació hi trobem un ampli ventall de possibilitats (conferències, sessions de treball, cursos, assessoraments, col·loquis, etc.) que responen a diverses intencionalitats (difusió, anàlisi de l'actualitat, sensibilització, informació, reflexió, desenvolupament de competències professionals...).

GROC procura assumir la plena responsabilitat de les accions de formació que entoma, entenent que en constitueix un valor afegit de qualitat. Perquè això sigui possible, cal concretar els aspectes bàsics que permeten adequar el disseny i el desenvolupament a les necessitats i expectatives dels destinataris. Per facilitar la concreció d'una activitat de formació ens hem dotat de dos documents:

Proposta d'activitat de formació
Fitxa de concreció de les diverses dades a tenir en compte en el disseny d'una activitat de formació.

Guia per a l'elaboració d'una proposta d'activitat de formació
Instruccions per omplir la fitxa anterior.

El procés a seguir en la concreció d'una activitat de formació és el següent:

a.- Contacte inicial (telefònic o per mail)
La persona o l'entitat que proposa la formació es posa en contacte amb GROC per valorar-ne la viabilitat: dates, horaris, recursos, etc. També ens agrada conèixer l'origen de la demanda, el sentit, els destinataris, etc.

b.- Generació d'una proposta de formació
Cal concretar la conversa mantinguda en el document Proposta d'activitat de formació i el trametre'l a GROCeducació@gmail.com. En cas de dubtes, pots accedir al document Guia per a l'elaboració d'una proposta d'activitat de formació.

c.- Concreció del disseny formatiu
A partir de la conversa i dels documents que ens feu arribar, GROC elabora un disseny formatiu.

d.- Inclusió de l'activitat a Agenda GROC
El procés acaba amb la inclusió d'una breu presentació de l'activitat, juntament amb la informació bàsica (data, lloc, horari i entitat organitzadora), a Agenda GROC, la qual cosa n'afavoreix la difusió als destinataris .

e.- Entre la concreció i la realització
La inclusió a l'Agenda clou el procés de concreció. A partir d'aquest moment GROC du a terme les actuacions prèvies (elaboració de textos, tramesa de materials de treball, mail personalitzat als assistents...) a les quals s'hagi compromès.
Es recomana el contacte telefònic un parell de dies abans de l'activitat.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits